Wildongevallen

06-06-2023

En wat we kunnen doen om ze te voorkomen

Tot er knopen worden doorgehakt in de Europese Commissie schakelen we jaarlijks nog over naar zomer- en wintertijd. Dit weekend is het weer zover als we zaterdagnacht van twee naar drie uur gaan.

De schemertijd valt dan weer samen met het spitsuur in het verkeer. Ook spitsuur voor het wild dat op deze momenten het meest actief is. Het vers groen van de lente trekt de hoefdieren naar buiten, vaak wisselend over onze wegen om de weilanden te bereiken. Met als resultaat een grotere kans op aanrijdingen in de ochtenduren.

Twijfelachtige eer gaat naar het ree

Deze periode en de zomermaanden vallen de meeste verkeersslachtoffers bij het grofwild. In België en Nederland samen zijn dit er ongeveer 20.000 maar wat te zeggen dan van Duitsland waar jaarlijks bijna een kwart miljoen wildaanrijdingen voorkomen.

Zoals bij ons steekt het reewild er ver boven uit bij de ongevallen. Van de meer dan 233.000 stuks gaat het 192.000 keer om een botsing met een ree. Op de tweede plaats staat het wild zwijn met 35.000 aanrijdingen per jaar.

Meer wild betekent ook meer verkeersongevallen. In Duitsland vertaalt zich dat met een stijging van twee procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Opgelet bij bosranden

Daarom is het bijzonder belangrijk om aandacht te besteden aan waarschuwingsborden voor overstekend wild. Rij je over wegen langs bosranden? Houd je rechtervoet dan in bedwang. Aan een snelheid 60 kilometer per uur heeft het wild nog voldoende tijd om over te steken en de bestuurder om te remmen. Ontwijkende manoeuvres worden afgeraden, die verhogen alleen maar het ongevalsrisico.