Barrel and Boar
Nieuws AVP in België: 1 jaar zonder nieuwe besmettingen


AVP in België: 1 jaar zonder nieuwe besmettingen

België is goed op weg om na Tsjechië als tweede Europese land virusvrij te worden verklaard. Het is inmiddels een jaar geleden dat het laatste besmette karkas van een wild zwijn werd gevonden. Als er geen nieuwe gevallen van besmette everzwijnen worden gevonden, zal België aan het einde van het jaar de status van varkenspestvrij terug kunnen krijgen. Deze status maakt export naar landen buiten de Europese Unie opnieuw mogelijk.

Jacht uitgebreid

De Waalse minister van Bossen Céline Tellier heeft alvast een versoepeling van de huidige maatregelen aangekondigd. Zo zal bosbouw weer worden toegestaan met een eenvoudig verkrijgbare vergunning en mogen jagers vanaf 15 september weer ander wild dan zwijnen bejagen in de besmette zone.

Schoenen moeten nog steeds worden gedesinfecteerd na elke trip buiten de wegen, maar voor de rest van de gebruikte uitrusting - gereedschap, machines en voertuigen- is dit niet langer nodig.

Twee jaar in de ban

Op 13 september 2018 verloor België haar pestvrije status na het vaststellen van de eerste besmettingen bij wilde zwijnen in de buurt van Etaille, in het zuiden van de provincie Luxemburg. Vanuit het uiterste zuiden van Wallonië breidde de ziekte zich in de loop van de maanden westwaarts en noordwaarts uit, maar sinds april 2019 is de toestand stabiel en werden er nog maar weinig nieuwe besmettingen bij everzwijnen vastgesteld.

De laatste bevestigde besmetting op een vers kadaver dateert van 11 augustus 2019. Nadien werden nog wel 6 gevallen gevonden maar deze werden enkel bevestigd op gevonden beenderen van everzwijnen die verschillende maanden voordien gestorven waren.

In navolging van Tsjechië

Tsjechië was het eerste Europese land dat het aantal besmette zwijnen tot nul wist te herleiden. In 2019 werd het land virusvrij verklaard nadat er een jaar lang geen uitbraken meer gemeld werden.

Onlangs heeft de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA een campagne opgestart in Zuidoost-Europa om verdere verspreiding van de Afrikaanse varkenspest tegen te gaan. Deze campagne moet het bewustzijn vergroten in risicolanden die grenzen aan besmette landen.  Het gaat om de lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Griekenland, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Slovenië.