Barrel and Boar
Nieuws Drastische maatregelen voor Waalse wilde zwijnenDrastische maatregelen voor Waalse wilde zwijnen

In franstalig België dreigen drastische maatregelen voor de wilde zwijnen. Waals minister van Landbouw Willy Borsus wil geen zwartwild meer zien boven de rivieren Samber en Maas. Buiten die zone krijgen jagers de taak om de aantallen te halveren of zelfs terug te dringen met 80 procent.

Ook in Vlaanderen voelt het wilde varken zich steeds meer thuis. Vooral de provincies Limburg en Antwerpen krijgen steeds meer zwartwild te zien. En toch, vergeleken met Wallonië stellen deze aantallen maar weinig voor.  Een teveel aan verkeersongevallen, schade aan tuinen en gewassen, maar eveneens de heersende Afrikaanse Varkenspest leidde tot een groot overleg tussen de Waalse landbouwminister, het Waalse ministerie van Landbouw en Natuur en de jagersverenigingen.

Om de huidige situatie een halt toe te roepen wordt franstalig België nu in twee delen opgesplitst. Boven de rivieren Samber en Maas mag geen zwartwild meer voorkomen. In het andere gebied is het aan de jagers om de populatie fors naar beneden te halen. Hierbij worden percentages van 50 tot 80 procent genoemd wat neerkomt op duizenden zwijnen.

Minister Borsus wil ook een telsysteem om per regio de bestanden in kaart te brengen. Vervolgens kunnen er afschotquota worden opgelegd aan de lokale jagersverenigingen.

Experts zetten vraagtekens bij de haalbaarheid van de plannen van Borsus. “Everzwijnen zijn en blijven zeer schichtige dieren, die enorm moeilijk te bejagen zijn”, zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum Opglabbeek. “Het zal een volgehouden inspanning vragen om in een bepaalde Waalse regio alle everzwijnen te laten verdwijnen.” Met een vermanende vinger wijst hij ook naar de rol van jagers in het plan van Borsus, “terwijl we weten dat net jagers verantwoordelijk waren voor het continu uitzetten van everzwijnen, waardoor we nu met deze enorme aantallen zitten”.

In de periode van juli 2018 tot februari 2019 werden in Wallonië meer dan 35.000 everzwijnen gestrekt, ofwel een gemiddelde van 150 stuks per dag. In Vlaanderen schoten jagers in heel 2018 circa 1.600 wilde varkens.