Barrel and Boar
Nieuws Staatsbosbeheer kan afschot edelherten niet tijdig volbrengenStaatsbosbeheer kan afschot edelherten niet tijdig volbrengen


Voor 1 januari gaat het Staatsbosbeheer niet lukken om aan het beoogde afschotplan van de edelherten te voldoen. Helikoptertellingen brachten aan het licht dat er in oktober nog 2320 stuks roodwild rondliepen. De instantie ziet zich daarom genoodzaakt de deadline opnieuw te verschuiven.

Woordvoerder Joke Bijl verwacht niet dat het resterende aantal van 1035 herten nog voor Nieuwjaar geschoten zal worden. Zij verwijst ook naar de relatief hoge temperaturen sinds september als oorzaak. “Daardoor zijn de dieren nog in een goede conditie en alerter.”

Nu heeft Staatsbosbeheer 15 maart als nieuwe streefdatum vastgelegd. Op die dag loopt ook de schietvergunning af. In feite was het de bedoeling om reeds dit jaar in maart tot 490 edelherten te komen. Aangezien de instantie pas vanaf december met het afschot kon starten zou dat getal nooit bereikt worden in die tijdspanne. Reden hiervoor waren meerdere rechtszaken die dierenorganisaties hadden aangespannen. Sindsdien zijn er in totaal 1785 edelherten afgeschoten.

Naast roodwild moest ook het aantal konikpaarden verder naar beneden worden gebracht. Ongeveer 210 paarden zijn het voorbije jaar uitgeplaatst naar andere natuurgebieden. De populatie heckrunderen is dan juist weer gestegen van 200 naar 280.