Barrel and Boar
Nieuws Veilig kruit bewaren doe je zo


Veilig kruit bewaren doe je zo

Op de website van de KNSA is een digitaal informatieblad te downloaden in verband met de opslag van kruit bij particulieren. Vragende partij voor deze brochure was het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die het RIVM heeft verzocht een informatieblad hierover op te stellen.

Ook sportschutters en jagers komen in aanmerking aangezien zij thuis nog wel eens los kruit bewaren voor het herladen van patronen. En dan zijn er ook nog schutters die thuis zwart buskruit opslaan voor het schieten met historische wapens.

Dat heeft geleid tot een brochure waarin adviezen worden gegeven over de veilige opslag van kruit. Zo staat er te lezen dat je volgens de wet maximaal 1 kg zwart buskruit of 3 kg rookzwak buskruit thuis mag bewaren.

Als je beide kruitsoorten wil opslaan dan mag dit in totaal niet meer dan 3 kg zijn. Wanneer je toch meer kruit wil opslaan dan heb je een omgevingsvergunning nodig.

Verder is er ook een gedetailleerde bouwtekening te vinden om zelf een houten bewaarkist te maken. Testen hebben aangetoond dat een kistje met deze specificaties een massa-explosie kan voorkomen bij een externe brand.

Enkele belangrijke adviezen die de Rijksoverheid nog meegeeft zijn de volgende:

  • Bewaar kruit altijd in de originele (binnen)verpakking
  • Bewaar daarnaast deze verpakking in een houten kistje
  • Sla kruit nooit op in een afgesloten metalen kist of kluis
  • Sluit het kistje niet af met een slot
  • Houd het deksel vrij, leg er geen spullen op
  • Zet het kistje op voldoende afstand van warmtebronnen
  • Zorg voor een geschikt blusmiddel binnen handbereik


Klik op deze link om het informatieblad te downloaden