Barrel and Boar
Nieuws Zo jaagt Europa (niet) ten tijde van coronaZo jaagt Europa (niet) ten tijde van corona

Voor grofwild rest er nog een sprankje hoop in januari maar hazen en fazanten kunnen we voor dit jaar afserveren. Het kleinwildseizoen 2020 hangt al weken in de koeling, ontweid en wel. Buurland België hanteert min of meer dezelfde covid-richtlijnen, ook daar mogen maximum vier jagers het veld in.

Maar hoe zit bij de andere Europese landen? Mag er nog gejaagd worden en zo ja, met hoeveel dan en onder welke vorm? De overkoepelende Jagersvereniging FACE vroeg alle Europese lidstaten naar de huidige stand van zaken en publiceerde deze week haar bevindingen. Op het moment van schrijven was dit de meest recente status per land.

België

Zowel in Vlaanderen als Wallonië blijft het maximum toegestane aantal van vier jagers voorlopig van kracht, al is het sinds dinsdag weer mogelijk om in het Waalse gewest weer gezelschapsjachten te organiseren met zogenaamde bubbels van vier. Wel vraagt de Waalse jagersvereniging dat er tussen elke post een afstand van 50 meter wordt aangehouden.

Frankrijk

In Frankrijk is de jacht beperkt tot wilde zwijnen, reeën, herten en soorten die schade kunnen aanrichten zoals konijnen en duiven. Ook is dit afhankelijk per departement.

Duitsland

Zoals in Frankrijk wordt ook in Duitsland het al dan niet doorgaan van de jacht regionaal beslist. In het kader van de oprukkende Afrikaanse Varkenspest vinden er nog drukjachten plaats al houden de meeste deelstaten de deuren gesloten voor buitenlandse jagers. Gezelschappen voor de jacht op kleinwild mogen uit maximum tien deelnemers bestaan.

Bulgarije

Geen beperkingen

Kroatië

Geen beperkingen

Oostenrijk

Ook in Oostenrijk mag de jacht blijven doorgaan – zelfs met grotere groepen – indien er rekening wordt gehouden met afstand en andere veiligheidsmaatregelen. Gezamenlijk lunchen of eten na de jacht is niet meer toegestaan.

Polen

De individuele jacht zoals bersen en aanzitten is nog steeds mogelijk in Polen. Daar tegenover staat dat alle drijfjachten sinds 24 oktober geschorst zijn. Het maakt daarbij geen verschil of er enkel op wilde zwijnen of alle evenhoevigen zou gejaagd worden.

Hongarije

In Hongarije heerst er een strikte lockdown tussen 20 uur 's avonds en 5 uur 's morgens. Uitzonderingen gelden voor mensen die aan het werk of pendelen tussen werk en thuis. Jagen mag door 1 persoon en tussen 5 uur 's morgens en 8 uur ’s avonds. Groepsvorming is verboden. Professionele jagers mogen hun werk zonder tijdsbeperkingen doen.

Ierland

In Ierland is alle jacht aan banden gelegd tot 1 december, opgelegd door het Ierse Departement van Justitie. Enkel het beheer op kraaien, duiven en vossen mag voorlopig nog doorgaan.

Italië

Italië werkt met kleurcoderingen per regio die aangeven of er gejaagd mag worden. Zo zijn er in de gele gebieden geen beperkingen en mogen in de oranje zones enkel lokale jagers het veld in. In de rode zones zijn alle buitenactiviteiten verboden.

Letland

De jacht is een essentiële dienst in Letland en wordt door Covid-19 niet beperkt. Tijdens de jacht moeten de jagers zich wel aan alle bioveiligheidsnormen houden.

Noorwegen

Geen restricties in Noorwegen al vraagt de Noorse overheid om samenkomsten te beperken tot 5 personen thuis of maximum 20 personen buiten.

Roemenië

De jacht in Roemenië is toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Tot maximaal 10 jagers mogen tegelijkertijd aan een jacht deelnemen. Ook de individuele jacht is toegestaan, mits onder begeleiding van een jagersgids.

Servië

Gezien de situatie in Servië zijn er op dit moment geen beperkingen voor de jacht. Het is mogelijk om te gaan jagen zoals gewoonlijk, maar met inachtname van alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming van COVID-19.

Slowakije

Na overleg tussen het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling en de landelijke autoriteit Hygiëne is er een uitzondering gemaakt op de algemene regels van COVID en zijn drijfjachten nog steeds mogelijk. Uiteraard moeten hygiënische maatregelen gevolgd worden (desinfectie, gezichtsmasker, afstand minimaal 2 m.). Iedere deelnemer dient zich te laten registreren door de organisator.

Spanje

De jacht is toegestaan, maar alleen in de regio waarvan de jagers afkomstig zijn. Je kunt dus niet naar een andere gebied gaan om te jagen, omdat er niet gereisd mag worden van de ene naar de andere regio. Bovendien heeft elke regio weer andere wetten voor de jacht. Dit zorgt voor verwarring en rechtsonzekerheid voor de Spaanse jager. De RFEC is bezig om de jacht tot een "essentiële activiteit" te laten verklaren.

Zwitserland

Zwitserland is een puzzel die bestaat uit 26 verschillende kantons met elks een eigen zeggenschap over de jacht. Sommige kantons hebben de jacht in zijn geheel verboden, waar in andere gebieden weer wel gejaagd mag worden. In het nabijgelegen Franse gebied van de Elzas is de jacht op dit moment verboden, maar zou binnenkort weer open kunnen gaan voor de jacht op wilde zwijnen.