Privacybeleid

Inleiding

Barrel and Boar is een winkel in jacht, schietsport en outdoor artikelen. Daarnaast kan de klant ook voor advies bij ons terecht.

Bij onze activiteiten is het soms nodig om persoonsgegevens van u te vragen en te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze Privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met de persoonsgegevens welke wij van u verwerken wanneer u één van onze websites bezoekt dan wel hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van medewerkers van leveranciers, opdrachtgevers, bezoekers en onderaannemers. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Barrel and Boar.

 

Contactgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Barrel and Boar B.V.
Frankrijkstraat 10
5171 PR Kaatsheuvel
Nederland
info@barrelandboar.nl

IBAN NL07 INGB 0664 3287 41
KvK 70834733
BTW NL858478183B01

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Barrel and Boar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Klantnummer
 • Bestelgeschiedenis

Deze gegevens verwerken wij voor de volgende doelen:

 • Het aanbieden van producten en diensten;
 • Het bezorgen van uw bestelling;
 • Het nakomen van een overeenkomst;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties;
 • Het verwerken van retouren;
 • Het verzorgen van reparaties;
 • Het afhandelen van uw klacht.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien u daar uw toestemming voor heeft gegeven bij het verstrekken van uw persoonsgegevens, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst dan wel indien wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben of indien wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt uw toestemming op ieder moment weer intrekken. Uw persoonsgegevens worden dan niet meer door ons verwerkt, tenzij daar een andere wettelijke grond voor bestaat.

 

Bewaartermijn

Barrel and Boar bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van Barrel and Boar te behartigen en zo lang als wij daartoe verplicht zijn.

 

Cameratoezicht

In en rondom het bedrijfspand van Barrel and Boar is sprake van cameratoezicht. Dit wordt aangekondigd met behulp van herkenbare borden in de betreffende ruimtes. Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van de veiligheid van de medewerkers en bezoekers van Barrel and Boar en het beveiligen van de bedrijfseigendommen en aanwezige goederen in het pand van Barrel and Boar. Beelden worden niet aan derden getoond, anders dan aan overheidsinstanties, indien de wet dit eist of er andere zwaarwegende belangen zijn. Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie. De camerabeelden worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk met een maximale termijn van 4 weken. Indien sprake is van een incident, dan is Barrel and Boar gerechtigd de betreffende beelden te bewaren tot dit incident is afgehandeld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Barrel and Boar zal uw persoonsgegevens alleen met derden delen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Met deze derde partij wordt vooraf een overeenkomst gesloten inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

Voor overige situaties zullen wij uw gegevens niet met derden delen tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Logistieke partners

Om uw bestelling te kunnen afwikkelen, werken wij samen met logistieke partners, zoals PostNL en DHL. Zij krijgen van ons uw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om uw pakketje op het door u gekozen adres af te leveren.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Barrel and Boar worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Barrel and Boar gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Cookies en vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Barrel and Boar gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Tevens kunnen cookies gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals uw naam of e-mailadres.

Door de cookies kunnen we op externe websites advertenties tonen die voor u relevant kunnen zijn. Wij kunnen hiervoor advertentienetwerken zoals Google AdWords gebruiken. Deze externe websites, die zich in het netwerk van derden bevinden, kunnen cookies op uw PC plaatsen om informatie in te winnen. Barrel and Boar heeft hier geen toegang tot of controle over. Om hier meer informatie over te krijgen dient u het privacy beleid te raadplegen van deze derden. Het privacy beleid van Barrel and Boar is hierop niet van toepassing.

Bij uw eerste bezoek aan onze websites informeren wij u over deze cookies en wordt toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Lees meer over de cookies die wij gebruiken in onze cookieverklaring op deze website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Barrel and Boar en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@barrelandboar.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. Vergeet u niet om uw BSN op de kopie van het ID-bewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt.  We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

 

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Barrel and Boar neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt alle redelijke, passende, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, vernietiging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Als er zich ondanks door ons genomen beveiligingsmaatregelen onverhoopt toch een beveiligingsincident voordoet dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, dan zullen wij u daar zo snel mogelijk over informeren. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neemt u dan contact op via info@barrelandboar.nl.